اسامی مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور –  1399

ردیف

نام دانشگاه

نام مدیر

نام خانوادگی

شماره تلفن همراه

1

اراک

صدیقه  

خلیلی

09183482091

2

اردبیل

الهامه

نصیری

09149568691

3

ارومیه

کاظم

جبرئیل زاده

09141630627

09142053163

4

اسدآباد

نرگس

قادری

09188163109

5

اسفراین

فرحناز

کاظمی مطلق

09155762257

6

اصفهان

شیما 

صفارزاده

09132052214

7

البرز

 سیما

فیض الله زاده

9121884943

8

اهواز

لیدا

ممبینی

09166121216

9

ایران

بهروز

قنبری

09123480128

10

ایرانشهر

مهری

کردی

09155433537

11

ایلام

مجید

فتح اللهی

09185491400

12

آبادان

سکینه

حسینجانی

09199398123

13

بابل

محمد

امامقلی زاده

09111132631

14

بجنورد

رضا

فانی

09157420260

15

بم

محمد تقی

جهانپور

09131445508

16

بهبهان

زهرا

خادم زاده

09125769812

17

بوشهر

عبدالرسول

عباسی

09171744250

18

بیرجند

زهرا

فرج زاده

09151632989

19

تبریز

عبدالله

صفری

09143116211

20

تربت جام

طاهره

محمدی

09151268059

21

تربت حیدریه

اعظم

کمالی

09151366075

22

تهران

سیمین

رنجبران

09121458530

23

جهرم

مریم  

چرخ انداز 

09386144646

24

جیرفت

فوزیه 

بهره مند

09131489011

25

خلخال

سید اکبر

عظیمی

09143533118

26

خمین

فرنوش

عطاریان 

09183662361

27

دزفول

مریم

نعمانی

 09166435409

28

رفسنجان

نجمه

غلامحسینی

09132923035

29

زابل

امیر

میر

09373130109

30

زاهدان

محمد 

حاتم مراد

09377637900

31

زنجان

رضا

بهمنی

09125426756

32

ساوه

مینا

رخشی

09122565576

33

سبزوار

مجتبی

لعل آهنگر

09153713731

34

سمنان

محمود

یحیایی

09121319879

35

سیرجان

عیسی

منساری

09133479038

36

شاهرود

نیره

نام آور

09124733903

37

شهرکرد

سید جلیل

حسینی ایرانی

09134133685

38

بهشتی

فروغ

مولا

09124855247

39

شوشتر

اعظم  

نیکان

09163412293

40

شیراز

  لیلا

 هاشمی زاده

09178868398

41

فسا

مریم

کریمی

09171332975

42

قزوین

فاطمه

تیموری

09122817067

43

قم

ولی ا..

صمدی

09127575900

44

کاشان

ماشالله

زراعتی

09133643117

45

کردستان

حیدر

ایزدی

09183737669

46

کرمان

محمد

رحمتیان

09133419186

47

کرمانشاه

رضا

پورمیرزا کلهری

09183570652

48

گراش

زهرا

جوشن

09173830177

49

گلستان

سکینه

کاظمی

09113717325

50

گناباد

مینا

مصباح

09153752621

51

گیلان

طاهره

زاهد صفت

09111358431

52

لارستان

زهرا

زینالی

09173810552

53

لرستان

سیده فاطمه

قاسمی

09166637496

54

مازندران

بابعلی

آزادیان

09111568174

55

مراغه

اعظم

حیدری

09143218153

56

مشهد

امیر

صالح مقدم

 09151106539

57

نیشابور

رضا

بردبار

09153520206

58

هرمزگان

لیلا

شریفی

09021202302

59

همدان

مولود

شعبان پور

09188147158

60

یاسوج

بهروز

جمشید نژاد

09173440247

61

یزد

علی اکبر

جراحی

09133546457

62

بقیه الله

امین

کوهساریان

09122995092

63

ارتش

اشرف

قمچیلی

09122090265

09216019612

64

ناجا

مریم

تابان نژاد

09122955219

09906749136

09906947136

65

تامین اجتماعی

مریم

گیلوری

09125711471

66

بهزیستی

امین

اجلی

09122950135

67

آزاد

اسماعیل

داسار

09127640849

68

شاهد

معصومه

شراقتی

09126116998

69

نفت

شکرا.. 

 رنجبر

09122496896

70

بانک ملی

فریبا

غفاری

09123441884

71

دادگستری

مهرناز

صاحب جمع

09126443121

72

سراب

 لیلا

سرابی نژاد

09144315190

73

خوی

پرویز

کیایی

091446144293

74

سپاه

عباس

مهری

09122974115

75

نیروهای مسلح

جمیله

مختاری

09122488525