1. تماس با معاونت پرستاری:

تلفن:                                        81454661و02181454663 

نمابر :                                                   81454370-021       

آدرس ایمیل:                            nursingad2012@gmail.com

                                  nursing@behdasht.gov.ir

آدرس وب سایت:                 dn.behdasht.gov.ir

سامانه پيام كوتاه :                                 50004900

آدرس : تهران- شهرك قدس- بلوار ايوانك- ساختمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- بلوك A- طبقه ششم - معاونت پرستاری