سنگینی بی توجهی های کرونایی بر دوش پرستاران/ تاکید برنظارت در جهت کیفی سازی مراقبت ها
معاون پرستاری در هفتادو هفتمین نشست مدیران پرستاری کشور عنوان کرد

سنگینی بی توجهی های کرونایی بر دوش پرستاران/ تاکید برنظارت در جهت کیفی سازی مراقبت ها

معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان اینکه بار و دود بی توجهی های برخی از مسوولین و عدم رعایت پروتکل ها درسطح جامعه بر دوش و چشم کادر درمان و بهداشت نشست بر نظارت مستمر مدیران پرستاری از مراکز درمانی در جهت کیفی سازی مراقبت های پرستاری تاکید کرد

بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری در بیمارستان شهید مدرس تهران
با حضور مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت انجام شد؛

بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری در بیمارستان شهید مدرس تهران

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری به منظور بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری از مرکز آموزشی و پژوهشی شهید مدرس تهران بازدید کرد.

مترصد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1400 هستیم
معاون پرستاری وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی نیشابور:

مترصد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1400 هستیم

دکتر حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در جمع مدیران حوزه سلامت نیشابور گفت: انشاءالله با تلاش و همدلی همه همکاران قانون مهم تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال جاری محقق خواهد شد.

طرح شهید سلیمانی پیوندی بین مردم و نظام سلامت برای ریشه کنی کروناست
ناظر عالی وزارت بهداشت در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در بازدید از چهارمحال بختیاری:

طرح شهید سلیمانی پیوندی بین مردم و نظام سلامت برای ریشه کنی کروناست

معاون پرستاری وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و مراکز بهداشتی و درمانی استان چهارمحال بختیاری به عنوان "ناظر در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کرد.

نگرش مراقبتی به بیمارستان‌ها ختم نشود
معاون پرستاری وزارت بهداشت:

نگرش مراقبتی به بیمارستان‌ها ختم نشود

معاون پرستاری وزارت بهداشت در جلسه هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با محوریت رسیدگی به مطالبات، نحوه ی جذب، پرداخت ها و تعرفه گذاری پرستاری شرکت کرد.

پرستار سلامت جامعه باید نهادینه شود
معاون پرستاری وزارت بهداشت در جلسه شورای هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

پرستار سلامت جامعه باید نهادینه شود

معاون پرستاری وزارت بهداشت بر توسعه خدمات پرستاری در جامعه تاکید کرد و گفت: این موضوع به عنوان یک سیاست جدی در معاونت پرستاری دنبال می شود.