صفحه اصلی > خدمات قابل ارائه  > ثبت سوالات کرونا ویروس 
سوالات کرونا ویروس

نام:

*

نام خانوادگی:

*

 محل خدمت:

*

 شماره تماس (تلفن همراه):

*

 آدرس ایمیل:

*

 سوال خود را در این قسمت درج نمایید

*

 
پیوندهای مهم
....................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت پرستاری
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان،
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه 6
تلفن: 80-88363560    اطلاعات طرح پرستاری: 39-81452638
نمابر:81454370 پیامک:50004900
پست الکترونیک:nursing@behdasht.gov.ir