صفحه اصلی > خدمات قابل ارائه  > ارتباط با معاون محترم پرستاری 


فرم ارتباط با معاونت پرستاری

پیامهای شما بصورت مستقیم توسط مدیران محترم معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشاهده خواهد شد

عنوان پیام:

*

متن پیام:

پیوست:

حجم فایل می بایست حداکثر 2MB باشد
انواع فایلهای مجاز: Doc; Docx; Pdf; Zip; Rar; Jpg; Jpeg; Tif; Png; gif; Mp4
مشخصات فرستنده:

نام:

نام خانوادگی:

شغل:

*

محل خدمت:

*

شماره تلفن:

مثال: 02123456789

تلفن همراه:

مثال: 09123456789

پست الکترونیک:

*

کد امنیتی:


 
پیوندهای مهم
....................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت پرستاری
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان،
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه 6
تلفن: 80-88363560    اطلاعات طرح پرستاری: 39-81452638
نمابر:81454370 پیامک:50004900
پست الکترونیک:nursing@behdasht.gov.ir