صفحه اصلی > امورحقوقی و قوانین  امورحقوقی و قوانین
دستورالعمل تحویل نوبت کاری در پرستاران
آئين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري
مجموعه مباحث قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني
آيين نامه نحوه جايگزيني پرستاران مرخصي زايمان
آيين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين
دستورالعمل اجرايي استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين
دستورالعمل خريد خدمت پرستاري
آئين نامه پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و غير پزشكان
دستورالعمل تمديد قرارداد نيروهاي شركتي در سال 1394
اصلاحات دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد
فرمهاوآيين نامه هاي پرستاري
كليه بخشنامه ها و دستورالعملها
شرح وظايف دبيران هيئت بورد پرستاري
آئين نامه دوره آموزشي دكتراي پژوهشي
گایدلاین ها
استانداردهاي پرستاري
شرايط احراز پست هاي پرستاري
آئین نامه اخلاق پرستاری
مميزي رشته پرستاري سال 1390
کتاب ها
كدهاي ملي اخلاق در حرفه پرستاري
دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستان ها
دستورالعمل مراقبت موردی
 
پیوندهای مهم
....................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت پرستاری
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان،
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه 6
تلفن: 80-88363560    اطلاعات طرح پرستاری: 39-81452638
نمابر:81454370 پیامک:50004900
پست الکترونیک:nursing@behdasht.gov.ir