مدیران پرستاري دانشگاهها
ردیف
نام دانشگاه
نام مدير
نام خانوادگي
شماره تلفن همراه
شماره ثابت
ايميل
1
اراك
علی اکبر
شمسی
91886202170
086-3313334
2
اردبيل
شهروز
مرادي
91435536720
5522279 - 0451
shahrooz_moradi@yahoo.com
3
اروميه
منیجه
اکبری
91434882180
044-32243967
4
اسدآباد
نرگس
قادری احسان پور
09188163109
 08133115625
5
اسفراین
فرحناز
کاظمی مطلق
91557622570
058-37241904
6
اصفهان
غلامرضا
جمالی زواره
91319429730
031-36619661
7
البرز
سیما
فیض اله زاده
91218849430
026-32532629
8
اهواز
لیدا
ممبینی
91661212160
061-33360556
lidamombini@gmail.com
9
ايران
دکتر بهروز
قنبری
91234801280
66713946
10
ايرانشهر
مهری
کردی
91554335370
5437221242
mehri.kordi@gmail.com
11
ايلام
نصرت الله
زاهدیان
9183418721
8433332855
 
12
آبادان
سکینه
حسینجانی
91993981230
0615-3384620
13
بابل
محمد
امامقلی زاده
91111326310
1132194710
emamgholizadehm@yahoo.com
14
بجنورد
 رضا
 خانی
 09157420260
5842318008
vafainur@gmail.com
15
بم
محمد تقی
جهانپور
91314455080
3444344604
mjahan953@yahoo.com
16
بهبهان
آزاده
حافظی
91637273190
6152839011
17
بوشهر
حمیده
هلال بحر
 917 773 6620
7733331219
 
18
بيرجند
زهرا
فرج زاده
91516329890
056-32381322
19
تبريز
عبدالله
صفری
91431162110
41133368184
20
تربت جام
حسین
نورمحمدی
91511902770
5152542488
21
تربت حيدريه
الهه
ارمی
91271076320
52238138
22
تهران
شکوه
ورعی
09122186498
66700144-66760515
 915 742 0260
23
جهرم
حمیدرضا
رنجبر
91779206560
7914440819
24
جيرفت
علی
سعیدی
91324922160
3443263383
25
خلخال
سید اکبر
عظیمی
91435331180
4532426404
26
خمین
رضا
دالایی
91836639290
086-46339982
27
دزفول
نادیا
آیرمی
91634269070
6415260716
28
رفسنجان
نجمه
غلامحسینی
 9132923035
34287901
fkerimidaverani@yaho.com
29
زابل
زهره
رضایی کهخایی
91519643020
5432222001
30
زاهدان
شهناز
کیخا
91554318640
054-33424395
31
زنجان
رضا
بهمنی
91254267560
024-33567101
32
ساوه
مینا
رخشی
91225655760
8642230451
33
سبزوار
مجتبی
لعل آهنگر
09153713731
5144011026
34
سمنان
محمود
یحیایی
91213198790
02333441021-2
35
سیرجان
عیسی
منساری
09133479038
 03442340300
 
36
شاهرود
عزت
رضايي
91217336020
2332236003
rezaee.ezat@yahoo.co
37
شهركرد
سید جلیل
حسینی ایرانی
91341336850
038-33349560
jalil_irani_s@yahoo.
38
شهيد بهشتي
لیلا
عظیمی
91231108140
66707540
39
شوشتر
پروین
کاظمی
09163061205
6136226750
40
شيراز
محبوبه
ظریفکارفرد
91731101860
073-137337046
darman_nurse1@sums.ac.ir
41
فسا
مريم
كريمي
91713329750
071-53314663
m.karimi.form@gmail
42
قزوين
فاطمه
تیموری
91228170670
33670043
43
قم
عزت ا..
براتی
91255161360
025-37103264
44
كاشان
معصومه
حمزه بیدگلی
91326013540
031-55452601
mhamze110@yahoo.com
45
كردستان
سهيلا
استيفايي
91887149140
8713287551
est.soheila@yahoo.co
46
كرمان
محمد
رحمتيان
91334191860
034-31215649
47
كرمانشاه
دکتر رضا
پورمیرزا
91835706520
38369203
48
گراش
زهرا
جوشن
91738301770
7152442004
49
گلستان
سکینه بیگم
کاظمی
91137173250
1714470060
 
50
گناباد
مینا
مصباح
91537526210
051-57229023
51
گيلان
معصومه
ادیب
09111329895
1313223700
ma.shihegaran@gmail
52
لارستان
فضیلت
شریفی لاری
91778148440
052-342877
fazilat.sharifi@yaho
53
لرستان
علی
میرزایی کیا
09163679385
6612233670
 
54
مازندران
بابعلی
آزادیان دلسم
91115681740
015-33044397
55
مراغه
اعظم
حیدری اصل
91432181530
041-37222599
 
56
مشهد
محمد حسن
عزتی
91550451030
051-38762354
57
نيشابور
اعظم
مقدم پاشا
91535254110
051-43342314
58
هرمزگان
لیلا
شریفی
90212023020
076-33342032
59
همدان
فاطمه
شیرانی
91831681170
081-32529246
60
ياسوج
کمال الدین بهروز
جمشید نژاد
91734402470
074-33337938
61
يزد
علي اكبر
جراحي
91335464570
035-17243001
jarahi_aliakbar@yahoo.com
62
بقیه الله
دکتر مهدی
سالاری
91251245230
 
 
63
ارتش
اشرف
قمچیلی
91220902650
86093371
64
ناجا
سید جعفر
موسوی
09125549850
63982149
65
تامین اجتماعی
مریم
گیلوری
91257114710
64502610
 
66
علوم بهزیستی
دکتر نرگس
ارسلانی
91237029510
 
 
67
آزاد
دکتر طاهره
نصرآبادی
91203919470
47351501
 
68
شاهد
معصومه
کرم پور
 
88961576
 
69
صنعت نفت
زهرا
نوری
91224968960
83306 داخلی 530
 
70
بانک ملی
فریبا
غفاری
91234418840
61423717
 
71
دادگستری
محسن
رحمانی
91921402350
66717102
 
72
سراب
پروانه
حسین پور
09141305223
 
 
73
خوی
مهناز
سنایی فر
04436332056
09141636624