صفحه اصلی > سامانه ها > سامانه ثبت نام مديران پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي كشور 


سامانه ثبت نام مديران پرستاری دانشگاههای علوم پزشكی كشور
نام دانشگاه :

*

نام :

*

نام خانوادگي : **
تاريخ تولد روز/ماه/سال :
جنسيت : *
تحصيلات : *
عنوان مدرك تحصيلي : **
نوع استخدام : *
سابقه كار بر حسب سال : **
تاريخ شروع به كار در اين پست روز/ماه/سال: **
سمت قبل از احراز جايگاه مدير پرستاري : **
عنوان پست سازماني : **
تعداد كارشناس تحت پوشش آن مديريت در ستاد دانشگاه : **
تعداد بيمارستانهای دولتي وابسته به دانشگاه :

**

تعداد تختهاي فعال بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه : **
شماره تلفن محل كار : **
شماره تلفن همراه: **
آدرس ايميل : *

 
پیوندهای مهم
....................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت پرستاری
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان،
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه 6
تلفن: 80-88363560    اطلاعات طرح پرستاری: 39-81452638
نمابر:81454370 پیامک:50004900
پست الکترونیک:nursing@behdasht.gov.ir